Speciální nabídka pro realitní kanceláře

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. si dovoluje nabídnout realitním kancelářím speciální cenový paket za poskytování právních služeb a to za

nejlepší cenu na trhu:

REALITNÍ PAKET ALL IN

- v ceně : 9.990,- Kč bez DPH

Cenově velmi výhodný paket určený pro realitní kanceláře vhodný pro všechny obchodní případy převodu nemovitostí, dále pro případy, kde na příslušných nemovitostech váznou břemena, zástavy nebo zástavní práva, exekuce anebo pokud jsou nemovitosti financovány bankovními nebo jinými peněžními ústavy. Paket je též vhodný v případě geometrického rozdělování pozemků.

REALITNÍ PAKET ALL IN zahrnuje:

 • Návrh systematiky realizace (postupu) obchodní transakce (např. pro financující peněžní ústav)
 • Návrh, příprava a konečné vyhotovení příslušné smlouvy (např. kupní, darovací, směnné, převod členských práv apod.)
 • Zapracování dodatečných úprav dle přání klienta nebo financujícího peněžního ústavu (1x)
 • Zřízení nebo výmaz věcného břemene na převáděných nemovitostech (1x)
 • Vyhotovení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí v předepsaném počtu vyhotovení
 • Vyhotovení návrhu na vklad nebo výmaz věcného břemene do/z katastru nemovitostí v předepsaném počtu vyhotovení
 • Návrh, příprava a konečné vyhotovení Svěřenecké smlouvy o advokátní úschově peněžních prostředků
 • Zřízení speciálního svěřeneckého advokátního úschovného účtu pojištěného do výše 50.000.000,- Kč
 • Advokátní úschova peněžních prostředků a příslušných listin
 • Zápis do elektronické knihy úschov České advokátní komory
 • Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí přímo ze speciálního svěřeneckého advokátního úschovného účtu
 • Profesní pojištění každé transakce a advokátní úschovy peněžních prostředků a listin ve výši 50.000.000,- Kč
 • Úřední ověření podpisů všech účastníků (je-li transakce realizována na pobočce naší advokátní kanceláře)
 • Elektronické avízo všem účastníkům o:
 • a) naplnění advokátní úschovy,
  b) podání návrhu na katastr nemovitostí,
  c) výplatě uschovaných peněžních prostředků

Nespornou výhodou realitního paketu ALL IN je kromě jedinečné ceny i fakt, že pro vyhotovení smluvní dokumentace se nevyžaduje osobní návštěva naší advokátní kanceláře. Postačuje pouze (elektronické) předložení všech potřebných podkladů pro samotnou realizaci smluvní dokumentace.

Vypracovanou smluvní dokumentaci předkládáme nejpozději do 24 hod. od předložení všech potřebných podkladů.Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. zajistí nad rámec výše uvedeného paketu vyhotovení znaleckého ocenění příslušných nemovitostí, který je zákonem vyžadován pro vyčíslení daně z nabytí nemovitých věcí. Ceník znaleckých posudků pro jednotlivé typy nemovitostí naleznete zde.

Speciální nabídka je platná od 01. 02. 2017.