Ceník advokátní úschovy peněžních prostředků a cenných papírů

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. poskytuje svým Váženým klientům, kterým vyhotovujeme veškeré příslušné listiny, jako podklady pro realizaci smluvního vztahu ZDARMA.

do 1.000.000,- Kč 5.000,- Kč
do 1.000.000,- Kč do 3.000.000,- Kč 8.000,- Kč
nad 3.000.000,- Kč 12.000,- Kč

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. na tomto místě prohlašuje, že je v souladu s ust. § 24b zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákonně pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie na pojistný limit ve výši 50.000.000,- Kč. Kromě toho jsou peněžní prostředky složené na speciálním účtu advokátní úschovy pojištěny, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/14/ES, až do částky 100.000,- EUR. Advokátní úschova je navíc dle usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 ve znění jeho pozdějších změn, evidována v elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou na webovém rozhraní www.cak.cz

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.