Naše služby

Právní služby

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. je moderní a dynamická právní společnost, která nabízí a poskytuje klientům z řad soukromých osob, podnikatelům, společnostem a orgánům veřejné správy a samosprávy komplexní právní služby, postihující veškeré životní, firemní i společenské situace. Jde tedy z naší strany o výkon tzv. generální praxe, která zahrnuje zastupování klienta na všech úrovních a ve všech oblastech práva. Není proto přínosem vyjmenovat na těchto stránkách do posledního všechny možné právní případy, které se v životě nebo ve firemním či veřejnoprávním prostřední mohou naskytnout. Proto zde uvádíme jen ty nejběžnější situace a příkladný výčet právních služeb, při kterých občan, podnikatel, společnost nebo orgán veřejné správy a samosprávy potřebuje odpovídající a časově dostupnou právní pomoc renomované advokátní kanceláře – IUDICATA s.r.o.

Advokátní úschova

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. dále svým klientům umožňuje a poskytuje - advokátní úschovu peněžních prostředků. Advokátní úschova peněžních prostředků představuje pro klienta dosažení maximální právní jistoty o tom, že budou splněny závazky všech stran při realizaci jakýchkoliv smluvních vztahů.

Správa nemovitostí

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. se rovněž profesionálně zabývá specializovanou činností, kterou je komplexní správa nemovitostí. Tato vnitrofiremní divize služeb vznikla na základě podnětu a vysoké poptávky našich klientů, tj. vlastníků nemovitostí, kterým jsme poskytovali právní služby v oblasti nemovitostního práva. Se správou nemovitostí máme bohaté zkušenosti, v současnosti realizujeme komplexní činnost správy nemovitosti u více než tří stovek jednotlivých bytových jednotek, nebytových prostor a bytových či nájemních domů.