Pravní služby

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. je moderní a dynamická právní společnost, která nabízí a poskytuje klientům z řad soukromých osob, podnikatelům, společnostem a orgánům veřejné správy a samosprávy komplexní právní služby, postihující veškeré životní, firemní i společenské situace. Jde tedy z naší strany o výkon tzv. generální praxe, která zahrnuje zastupování klienta na všech úrovních a ve všech oblastech práva. Není proto přínosem vyjmenovat na těchto stránkách do posledního všechny možné právní případy, které se v životě nebo ve firemním či veřejnoprávním prostřední mohou naskytnout. Proto zde uvádíme jen ty nejběžnější situace a příkladný výčet právních služeb, při kterých občan, podnikatel, společnost nebo orgán veřejné správy a samosprávy potřebuje odpovídající a časově dostupnou právní pomoc renomované advokátní kanceláře – IUDICATA s.r.o.RODINNÉ PRÁVO

advokátní kancelář iudicata brno | rodinné právo

PRACOVNÍ PRÁVO

advokátní kancelář iudicata brno | pracovní právo

ÚSTAVNÍ PRÁVO

advokátní kancelář iudicata brno | ÚSTAVNÍ PRÁVO


OBČANSKÉ PRÁVO

advokátní kancelář iudicata brno | OBČANSKÉ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

advokátní kancelář iudicata brno | TRESTNÍ PRÁVO

FIREMNÍ PRÁVO

advokátní kancelář iudicata brno | FIREMNÍ PRÁVO

Evropské a mezinárodní právo

advokátní kancelář iudicata brno | Evropské a mezinárodní právo


OBCHODNÍ PRÁVO

advokátní kancelář iudicata brno | OBCHODNÍ PRÁVO

SPRÁVNÍ PRÁVO

advokátní kancelář iudicata brno | SPRÁVNÍ PRÁVO

AUTORSKÉ PRÁVO

advokátní kancelář iudicata brno | AUTORSKÉ PRÁVO

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. dále svým klientům umožňuje a poskytuje - advokátní úschovu peněžních prostředků. Advokátní úschova peněžních prostředků představuje pro klienta dosažení maximální právní jistoty o tom, že budou splněny závazky všech stran při realizaci jakýchkoliv smluvních vztahů.