Správa nemovitostí

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. se kromě právních služeb zabývá i další specializovanou činností, se kterou má bohaté zkušenosti. Jde o profesionální a komplexní výkon správy nemovitostí. Tato vnitrofiremní divize služeb vznikla na základě podnětu a vysoké poptávky našich klientů, tj. vlastníků nemovitostí, kterým jsme poskytovali právní služby v oblasti nemovitostního práva. V současnosti realizujeme komplexní činnost správy nemovitosti u více než tří stovek jednotlivých bytových jednotek, nebytových prostor a bytových či nájemních domů.

I v rámci této naší specializace nabízíme našim Váženým klientům tzv. FULL SERVICE PAKET jež zahrnuje:

 • Vyhledání vhodného nájemce
 • Realitní inzerce
 • Sjednání a uzavření nájemní nebo podnájemní smlouvy
 • Sepsání předávacích protokolů, vč. stavu příslušných měřidel energií
 • Založení, vedení a správa speciálního advokátního úschovního účtu, pojištěného až do výše 50 mil. Kč, na kterém budou uloženy depozita (kauce) nájemců nebo podnájemců
 • Vystavování účetních dokladů pro platby nájemného
 • Administrace a správa peněžních prostředků z nájemného a záloh na úhradu energií a služeb na speciálním advokátním úschovním účtu, pojištěného až do výše 50 mil. Kč
 • Právní řešení situací při neuhrazení kauce, nájemného či záloh na odběr energií a služeb, vyúčtování energií a služeb a dalších oprávněných plateb
 • Administrace a archivace veškerých dokumentů vztahujících se k nemovitosti (nájemní smlouvy, dodavatelské smlouvy, bankovní výpisy, korespondence, daňové dokumenty atd.)
 • Zastupování vlastníka nemovitosti na jednáních (s nájemci, podnájemci, dodavateli energií a služeb, při jednání společenství vlastníků atd.)
 • Nepřetržitý telefonní kontakt pro nájemníky
 • Zpracování zákonného ročního vyúčtování záloh na odběr energií a služeb
 • Podání přiznání k dani z nemovitosti a následně provedení platby daně z nemovitosti
 • Zpracování a zaslání pravidelného měsíčního přehledu příjmů a výdajů pro vlastníka nemovitosti

Případě zájmu vlastníka příslušné nemovitosti jsme schopni dále nad rámec zajistit i:

 • Vedení účetnictví
 • Podávání daňových přiznání
 • Zajištění stavebních prací na nemovitosti
 • Renovace, rekonstrukce
 • Vybavení bytových a nebytových prostorů
 • Revizní zprávy (elektřina, plyn, kotle, komíny apod.)
 • Kompletní právní servis a poradenství

FULL SERVICE PAKET správy Vaší nemovitosti Vám poskytneme a zrealizujeme za neuvěřitelných 2% z ceny nájmu.