BEZPLATNÁ KONZULTACE

Zde vyřešíte svůj dotaz rychle a jednoduše
Právní služby
Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. je právní kancelář, která nabízí komplexní služby v oblasti práva.
Advokátní úschova
Poskytujeme svým klientům advokátní úschovu peněžních prostředků a cenných papírů.
Správa nemovitostí
Nabízí také komplexní a profesionální servis v oblasti správy a údržby nemovitostí.
Vítáme vás

Jste srdečně vítáni v
advokátní kanceláři IUDICATA

IUDICATA s.r.o. je moderní a dynamická právní společnost, která nabízí a poskytuje klientům komplexní právní služby, zahrnující nejrůznější životní, firemní, podnikatelské i společenské situace.

Náš firemní slogan: „Vaše zájmy - Naše záležitost“ předurčuje, že naše prvořadé poslání je Vaše absolutní spokojenost.

Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte nás.
Mgr. Michal Hubáček
(jednatel společnosti, advokát)
Právní služby

Jsme tu od toho, abychom bojovali za
vaše zájmy

Občanské právo

Sepsání či posouzení smluv, postoupení pohledávky, uznání dluhu, prominutí dluhu, dohoda o narovnání, vymáhání pohledávek, bytové právo, ...

Obchodní právo

Dokumentace, poradenství, řešení sporů, standardní obchodní smlouvy (smlouva o dílo, kupní smlouva apod.), všeobecné obchodní podmínky, ...
Trestní právo

Trestní právo

Zastupování obviněného ve všech fázích řízení, zastupování poškozených, podávání trestních oznámení, trestná činnost mladistvých, ...

Správní právo

Zastupování ve správních řízeních, zastupování v řízeních o správních žalobách, ochrana osobních údajů, právo na informace, ...
Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Zastupování v řízení EIA, IPPC, o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, dle zákona o ochraně přírody a krajiny, ...

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, mzdové výměry, ochrana důvěrných informací, obchodní tajemství, konkurenční doložky, změna pracovního poměru, ...


Co děláme

Jsme hrdí na naše
velké úspěchy

0 +
Let praxe
0 +
Spokojených klientů
0 +
Vytvořených smluv
0 +
Šálků dobré kávy
Kontaktujte nás

Neváhejte se zeptat,
rádi vám odpovíme

Pro odběr novinek
se stačí přihlásit

Cílem odběru našich novinek není zasílání reklamního sdělení, které vás bude obtěžovat.

Naším cílem je zasílat užitečné informace, novinky, novely zákonů, které by vás mohly zajímat.